مجموعه مقالات زمان سنجی، کارسنجی و ظرفیت سنجی

 timing article2

 جهت دانلود مقالات مورد نظر روی آن کلیک نمایید.

 

  تعیین استانداردهای نیروی انسانی به روش منطق فازی (ششمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق)


  تكنيک ليبرتی و تعيين تعداد نفرات توليدی  جهت بهبود ارگونومی در سالن‌های برش و پرس شركت ايران خودرو