چاپ

گام های اجرایی بازاریابی

 • فاز اول: شناخت وضعیت موجود شرکت

 • گام 1: بررسی محصولات شرکت
  گام 2: بررسی اطلاعات و فعالیت‌های گذشته شرکت در حوزه بازاریابی
 • فاز دوم: تحلیل موقعیت

 • گام 1: تحقیقات درباره رقبا
  گام 2: تحقیق درباره عرضه و تقاضا
  گام 3: تحقیقات درباره مشتری
  گام 4: آنالیز SWOT
  گام 5: تقسیم‌بندی بازار
  گام 6: هدف‌گیری
  گام 7: جمع‌بندی تحلیل موقعیت
 • فاز سوم: تعيين اهداف (Objectives) برنامه بازاريابی

 • فاز چهارم: تدوين استراتژی های بازاريابی

 • گام 1: تدوین استراتژی محصول (برند، کلاس محصول، گارانتی، چرخه عمر و ...)
  گام 2: تدوین استراتژی توزیع
  گام 3:‌ تدوین استراتژی های ترويج (Promotion)
  گام 4: استراتژی‌های قيمت گذاری
 • فاز پنجم: تدوین برنامه اجرایی طرح بازاریابی